Formularz zakładania nowego konta internetowego notatnika:

*Podaj nazwę użytkownika.Podana nazwa użytkownika już istnieje. Podaj inną nazwę.Użytkownik musi zawierać od 6 do 32 znaków: liter, cyfr, kropkę, podkreślenie.
*Hasło nie może być puste.Hasło musi zawierać od 8 do 32 znaków i nie może zawierać spacji.
*Wprowadź potwierdzenie hasła.Potwierdzenie hasła i hasło są różne!